Lopper 6 dage om ugen

Ordensreglement i LoppeRiget

Ordensreglement i LoppeRiget

Stadeholder har ansvaret og risikoen for at det kun er lovlige varer der sælges - hovedsaglig brugte varer - krav om god balance i vareudbud -
Stadet skal være klar og bemandet i hele åbningstiden - Gangarealer skal friholdes - Ingen nye effekter -
Vis hensyn - og vær hjælpsom - krav om god omgangstone - hold orden - ingen ild, rygning, lugt, støj eller støv - hold rent - eget affald tages med hjem !
Ingen hunde og katte på Staderne.
​Børn under 12 år kun ifølge med en Voksen.

Udlejer har bestemmende indflydelse og kan straks bortvise en Stadeholder eller gæst. Udlejer afgør selv tvister.
Udlejer påtager sig intet ansvar for beskadigelse, tyveri, brand eller andet af de udstillede varer.
Ordensreglementet i LoppeRiget skal overholdes.

Stade-holdere skal også overholde Købeloven og Lov om Næring m.m..

LoppeRiget påtager sig intet ansvar for at en Stade-holder overholder og opfylder love, bestemmelser, regulativer eller lignende fra Myndigheder.

 

Udlejer er:
LoppeRiget
Kildebrøndevej 60
2670 Greve
CVR nr.: 11181384
Tlf.: 33161600
www.lopperiget.dk