Lopper 6 dage om ugen

Handelsbetingelser

Forretningsbetingelser

Nedenstående vilkår er gældende for www.LoppeRiget.dk og hertil relaterede sider, som er drevet af:

LoppeRiget og LoppeReolen
Kildebrøndevej 60, 2670 Greve
CVR nr.: 11181384 Tlf.: 33161600


Alle aftaler er underlagt dansk lovgivning og er bindende for begge parter under nedenstående betingelser. 

Priser og betingelser fremgår fuldt ud på www.LoppeRiget.dk - samt i forbindelse med booking. Alle priser er i DKK og incl. moms.

Betalingsgebyr til YourPay opkræves hos kunden til kompensation af mer-omkostninger ved betalingstransaktionen.

Stader på LoppeRigets loppemarkeder inde og ude

Bestilling af stade foregår udelukkende via www.LoppeRiget.dk

Bookingbekræftelse fremsendes straks til din e-mail adresse.

LoppeRiget bestemmer ved din ankomst hvilket stade du får tildelt.

Reoler og plads i LoppeReolen

Bestilling af en LoppeReol foregår udelukkende via www.LoppeRiget.dk

Du kan kun booke leje af 1, 2, 3 eller max 4 reoler og Du kan kun booke for følgende uger 1, 2, 3 eller max 4 uger på en gang. Andre kombinationer er ikke tilgængelige

Du vælger selv dine bookingdatoer fx fra 10.04-17.04.16 Check-in fra kl 10 og Ckeck-out senest ved lukketid på ophørsdagen.

LoppeReolen bestemmer ved din ankomst, hvilken reolplacering du får tildelt. 

Desværre opkræver vi et gebyr på kr. 200 ved manglende tømning af reolen senest ved lukketid på ophørsdagen. Gebyret er en pligtig ydelse i lejeforholdet.

Hvis en loppeting desværre er blevet byttet rundt og står på en anden reol ved ophør - holder vi den salgsmæssigt i live i 28 dage og nettobeløbet 70% efterbetales til dig.
 

Fortrydelsesret / refundering af stadeleje

Der er 24 timers fortrydelsesret på købet af et stade i LoppeRiget / leje af en reol i LoppeReolen.

Hvis du fortryder din booking overfører vi beløbet til din konto hurtigst muligt.

En booking kan annulleres indtil 24 timer efter bookingen er foretaget og beløbet refunderes 100%.

Afbestilling inden 7 dage før loppemarkedets start refunderes med 50%.

Afbestilling senere end 7 dage før eller ved manglende fremmøde refunderes ikke.

Hvis ikke udstiller / loppen / reollejer  er mødt ved loppemarkedets start / er mødt senest på datoen for reollejens opstart og har undladt at give skriftlig besked om forsinkelse, kan LoppeRiget / LoppeReolen disponere over stadet / reolen til anden side, uden refundering af det indbetalte.

Persondatapolitik

LoppeRiget efterlever ethvert lovkrav vedr. persondata og videregiver ingen oplysninger til 3.part.

OrdensReglement

Der henvises også til LoppeRigets OrdensReglement som en integreret del af LoppeRigets og LoppeReolens forretningsbetingelser.